Har du brug for en ægtepagt?

Mange tænker ikke nærmere over det spørgsmål, når de skal giftes eller er blevet gift. Men en ægtepagt kan blive meget afgørende ved en senere skilsmisse eller ved den ene ægtefælles død.

I Danmark har man automatisk fælleseje, når man gifter sig. Det betyder, at ægtefæller i tilfælde af separation, skilsmisse og død skal dele nettoformuen. Der er dog visse personlige rettigheder, som ikke skal deles, herunder rimelige pensionsordninger og personskadeerstatning.

Hvis I ikke ønsker dette, skal I have en ægtepagt – vi kan hjælpe med at udarbejde ægtepagten, som skal underskrives personligt af begge ægtefæller – enten før eller under ægteskabet – og ægtepagten skal tinglyses i Personbogen for at være gyldig.

Forud for oprettelsen af en ægtepagt er det dog vigtigt at få rådgivning af en kompetent advokat om de forskellige muligheder.

Vigtigt at vælge den rette form for særeje

Der er mange former for særeje, herunder skilsmissesæreje, fuldstændig særeje, kombinationssæreje, brøkdelssæreje og nedtrapningssæreje.

Det er som hovedregel altid en god idé at oprette ægtepagt:

  • Hvis den ene ægtefælle er insolvent eller driver selvstændig, risikobetonet virksomhed
  • Hvis den ene ægtefælle medbringer væsentlig større formue ind i ægteskabet end den anden ægtefælle
  • Hvis den ene ægtefælle som følge af afholdelse af barselsorlov og nedsat arbejdstid under ægteskabet har opsparet væsentlig mindre i pension end den anden ægtefælle, og I ønsker at den pågældende ikke skal stilles ringere
  • Hvis I ønsker at dele jeres pensioner ligeligt ved en skilsmisse. Modsat de øvrige aktiver, skal rimelige pensionsordninger som hovedregel nemlig ikke deles i tilfælde af separation og skilsmisse

Vores honorar for udfærdigelse af ægtepagt afhænger af ægtepagtens type, herunder kompleksitet og omfang. Vi giver ofte en fast pris på ægtepagten, inden vi starter sagen.

Da det er muligt at udfærdige en ægtepagt på baggrund af et telefonmøde, laver vi ægtepagter for klienter i hele landet.

Tøv ikke med at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at finde frem til dine behov og ønsker samt udarbejde ægtepagten. Vi er dedikerede, ihærdige og arbejder målrettet på at finde frem til den løsning, der er bedst for dig/jer.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Kontakt

Kystvejen 17, 4.
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2017 Advocare Advokater - Web