Det er forfærdeligt at miste en nærtstående, uanset om det sker efter længere tids sygdom eller helt uventet. Vi står klar til at hjælpe dig, så du ikke i den svære situation skal bekymre dig om behandlingen af dødsboet.

Hvis en af dine nærmeste dør, er der nemlig mange ting, du skal forholde dig til. I første omgang alt det praktiske omkring bisættelse/begravelse.

Når en af dine nærmeste dør, anmelder præsten/bedemanden dødsfaldet til skifteretten. Herefter vil skifteretten – normalt indenfor 1 måneds tid – tage kontakt til jer, for at finde ud af, hvad der skal ske med det, som afdøde efterlod sig.

Som udgangspunkt skal boet enten deles efter loven (det kalder man at det ”skiftes”) eller en ægtefælle kan sidde i uskiftet bo:

Skifte: Evt. gæld skal betales og arven skal fordeles imellem arvingerne

Uskiftet bo: Ægtefællen overtager alt – også gæld – og har lov til at råde over aktiverne som om de var hans/hendes. Men ægtefællen hæfter i så fald for al gæld og ægtefællen kan ikke gifte sig igen med mindre boet inden da skiftes (altså gæld betales og arv fordeles)

Hvordan et dødsbo skal skiftes afhænger af, hvem der er arvinger, om der er enighed mellem arvingerne og de økonomiske forhold i dødsboet, herunder om dødsboet er insolvent (større gæld end formue).

Både i det uskiftede bo og i det skiftede bo, skal der laves mindst én opgørelse over afdødes formue og gæld – og hvis boet skal skiftes, skal der også laves en opgørelse over hvordan gæld er betalt og arv fordelt.

Det kan være svært at forholde sig til reglerne og vide, hvad der er bedst. I denne situation kan det være en fordel af få rådgivning af en advokat. Ring og hør nærmere om, hvordan vi bedst kan hjælpe.

Skifteretten vil indkalde jer til et møde, hvor I kan drøfte, hvad der vil være bedst for jer i forhold til dødsboskiftet/arven. Det er muligt at få en advokat til at deltage i mødet eller telefonmødet med skifteretten og herefter lade advokaten sørge for bodelingen, herunder valg af den skifteform som er mest fordelagtig, da valg af skifteform er afgørende for ægtefællens og øvrige arvingers skattemæssige forhold.

Hvis du ønsker hjælp til udfyldelse af de nødvendige papirer og opgørelser til skifteretten og hjælp til at vælge den rigtige skifteform, er du velkommen til at kontakte os.

Vi hjælper dig gerne sikkert igennem hele processen fra skiftets indledning ved skifteretten – via selve boets behandling med salg af de aktiver, der skal sælges – og til endelig afslutning med opgørelse over for skifteret og skat – samt endelig fordeling af arven.

Dødsboets behandling er enormt komplekst og reglerne om opgørelse og fordeling af arven kan være svære at finde rundt i. Det er vores erfaring, at det godt kan betale sig at lade en advokat tage sig af sagen – og gerne fra et tidligt tidspunkt i forløbet.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Kontakt

Kystvejen 17, 4.
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2017 Advocare Advokater - Web