Er det de rigtige der arver dig?

Du har måske hørt om eller set på TV – de konflikter og stridigheder, der kan opstå efter et dødsfald. Vil du sikre, at det ikke sker i din familie og vil du sikre, at arven efter dig fordeles som du ønsker det, så skal du overveje at oprette et testamente.

Medmindre du opretter testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter Arvelovens regler hvilket bl.a. betyder at ugifte samlevende ikke arver hinanden. Dette gælder uanset hvor mange år de samlevende har boet sammen. Du kan læse mere under punktet ”Ugifte samlevende”.

Vi vil anbefale, at der oprettes testamente i følgende situationer:

 • Hvis den ene eller begge ægtefæller har særbørn (dvs. børn fra andet forhold)
  • Hvis man f.eks. ønsker, at ægtefællen skal arve en større andel end efter loven – og dermed eventuelt at særbarnet skal arve mindre
  • Hvis man ønsker at eventuelle andre børn skal arve en større andel – på særbarnets bekostning
  • Hvis man ønsker at et særbarn skal stilles lige med andre børn – og måske også arve efter den ægtefælle, der ikke er mor eller far til barnet
 • Hvis man er ugift samlevende
  • Hvis man ønsker at samleveren skal arve mest muligt
  • Hvis man ønsker at samleveren skal arve nogle bestemte ting – eller en bestemt andel
  • Hvis man ønsker at samleveren ikke skal arve, men skal have en livsvarig ret til at bo i det tidligere fælles hjem – og at dette skal respekteres af arvingerne
 • Hvis den ene ægtefælle er insolvent (ægtepagt kan i givet fald også være nødvendig)
  • Hvis man ønsker at sikre, at kreditorer kommer til at få andel i en arv, som den insolvente kunne modtage fra den solvente ægtefælle
 • Hvis man er gift
  • Hvis længstlevende ægtefælle ikke vil/kan sidde i uskiftet bo – typisk, for ægtefæller, der har alderen til potentielt at kunne ønske at gifte sig igen – eller hvor der er særbørn
  • Hvis man ønsker at længstlevende skal have mest muligt, når den første dør og børnene først skal arve når begge ægtefæller er døde
  • Hvis man ønsker at arvingerne skal modtage deres arv som særeje, så de ikke skal dele arven, hvis de senere bliver skilt
 • Hvis man hverken har børn eller ægtefælle
  • Hvis man ikke ønsker at arven skal gå til arvingerne efter loven – f.eks. forældre, søskende, søskende børn og man ønsker at indsætte nogle andre – f.eks. nære venner eller velgørende organisationer
  • Hvis man ønsker at arvingerne efter loven skal arve, men måske ikke alle og måske med en anden fordelingsnøgle
  • Hvis man ønsker at arvinger skal have deres arv som særeje – så de ikke skal dele arven, hvis de senere bliver skilt
 • Hvis man har børn
  • Hvis man ønsker at arvinger skal have deres arv som særeje – så de ikke skal dele arven, hvis de senere bliver skilt
  • Hvis man ønsker at have indflydelse på, hvem der skal tage sig af barnet hvis man som ene-forælder dør – eller hvis begge forældre dør
  • Hvis man ønsker at børnenes arv skal båndlægges , så der bliver begrænset rådighed over pengene ud over det fyldte 18. år

Vores honorar for udfærdigelse af testamente afhænger af, hvor omfattende, kompliceret og skræddersyet testamentet skal være. Ofte kan vi give en fast pris – ring og hør nærmere.

Vi laver testamenter for klienter i hele landet, da vi også afholder telefonmøder, hvor vi kan få samtlige personlige oplysninger og yde den nødvendige rådgivning.

Du er velkommen til at kontakte os, for en gratis og uforpligtende samtale, så vi kan rådgive dig om, hvilke muligheder du har, alt efter dine behov og ønsker.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Kontakt

Kystvejen 17, 4.
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2017 Advocare Advokater - Web