Der er rigtigt mange par, der bor sammen uden at være gift. Det kan der være mange forskellige årsager til – enten at de ikke ønsker at blive gift eller at de ikke får taget beslutningen.

Det kan synes nemmere og mindre bindende at bo sammen uden at være gift – da det juridisk kan virke nemmere at flytte fra hinanden igen uden en formel skilsmisse. Men der er konsekvenser forbundet med at vælge at bo sammen uden at være gift.

Det, som normalt betegnes som det ”papirløse samliv” – indebærer ofte et behov for mange flere papirer end den vielsesattest, som beskytter ægtefæller.

Der er nemlig ingen lovgivning, som bestemmer, hvordan en bodeling mellem ugifte samlevende i tilfælde af samlivsophævelse eller død skal foregå. Derfor skal ugifte samlevende selv aftale, hvordan de vil dele.

Vi har mange års erfaring med sager om samlivsophævelse og ved derfor, hvilke problemstillinger, der oftest opstår.

  • Hvis man går fra hinanden, er udgangspunktet, at man kan tage det med sig, som man kan bevise, man ejer – dvs. har man betalt fra sin egen konto, så ejer man det
  • Det er derfor ikke ligegyldigt,
    • om kun den ene eller begge parter får sit navn på skødet, bilens registreringsattest mm.
    • hvem som betaler ferierejser og daglige indkøb, og hvem som betaler de varige forbrugsgoder.

Vi oplever også problemer ifm. sager om arv, hvor en ugift samlevende ikke arver, fordi parterne troede, de automatisk ville arve og der derfor ikke er oprettet testamente.

  • Ofte er det en overraskelse, at en ugift samlevende ikke kan sidde i uskiftet bo – eller at det er børnene, der arver alt.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer, hvis I ønsker at bo sammen men ikke ønsker at være gift – eller hvis I ønsker rådgivning om de juridiske fordele/ulemper ved ægteskab kontra ugift samliv.

Hvis I er ugifte samlevende, bør I overveje følgende dokumenter:

  • samlivskontrakt, som beskriver, hvordan I har indrettet jeres daglige indkøb/økonomi, herunder hvordan bodelingen skal foregå i tilfælde af samlivsophævelse,
  • samejeoverenskomst, hvis I køber hus eller lejlighed sammen, og vil have mulighed for at have sanktioner i forhold til, at en af jer ønsker at ophæve samlivet, men I ikke kan blive enige om at købe hinanden ud eller sætte ejendommen til salg,
  • testamente – idet ugifte samlevende ikke arver hinanden uden testamente (uanset varigheden af samlivet)

Prisen for oprettelse af samlivskontrakt, samejeoverenskomst og udvidet samlevertestamente afhænger af, hvor omfattende og individuelt udformet dokumentet skal være.

Tøv ikke med at kontakte os og få oplyst en fast pris på udfærdigelse af dokumenterne på baggrund af din familiesituation, behov og ønsker. Vi har mange års erfaring indenfor området og vil arbejde dedikeret og målrettet på, at I bliver sikret så godt som muligt.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Kontakt

Kystvejen 17, 4.
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2017 Advocare Advokater - Web