I henhold til Databeskyttelseslovgivningen gøres opmærksom på følgende:

Indhentelse og videregivelse af relevante oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger må ske via fysisk samt krypteret/sikker digital post. Ukrypterede e-mails fremsendes i det omfang, det ikke er i strid med GDPR.

Korrespondance i sagen må fremsendes pr. fysisk eller krypteret/sikker digital post. Ukrypterede e-mails både til klient samt til trediemand må fremsendes i det omfang, det ikke er i strid med GDPR.

Ovennævnte omfatter samtlige relevante oplysninger i en sag, herunder personfølsomme oplysninger som helbreds- og økonomiske oplysninger samt oplysninger om eventuel offentlig/kommunal sag.

Personnummer må fremgå af fysisk og krypteret digital post til dig samt trediemand, hvor trediemand, herunder læge, kommune, hospitaler, politi m.v. anvender personnumer som identifikation/journalnummer og derved nødvendiggør brugen heraf.

Oplysninger om en klients forhold gives kun til offentlige eller private virksomheder, som har relation til en sag, som er under behandling hos AdvoCare Advokater ApS, jfr. ovenfor.

Oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, opbevares af AdvoCare Advokater ApS i et fysisk sagchartek samt digitalt i et elektronisk databehandlingssystem.

Oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, opbevares 5 år efter en sags afslutning på arkiv samt digitalt i et elektronisk sagsbehandlingssystem.

AdvoCare Advokater ApS anvender ikke aftalekalusuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Tvister

I henhold til Forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 skal erhvervsdrivende give forbrugeren oplysning om det tvistløsningsorgan, hvortil forbrugeren kan indbringe en tvist. Rette tvistløsningsorgan i sager om advokaters adfærd og/eller salær er  Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1360 København K – se www.advokatnaevnet.dk

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Sparekassen Kronjylland
Reg: 6193 kontonr. 0013946434
CVR num­mer: 25493656

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-14

Kontakt

Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
Få rutevejledning

+45 79253000

 

mail@lrp.dk

Copyright © 2021 Advocare Advokater - Web