Vores klient arbejdede i flere år som tolk i sygehusvæsenet. I den periode oplevede han flere psykisk belastende episoder, f.eks. i forbindelse med at de patienter han tolkede for afgik ved døden som følge af deres sygdom.

Ved en enkeltstående episode, blev vores klient desuden truet af en patients pårørende til ikke at foretage en korrekt tolkning, af det lægen sagde. Han oversatte alligevel korrekt, og de pårørende blev meget vrede og fremsatte nye trusler. Truslerne blev både før og efter tolkningen fremsat udenfor hospitalet. Vores klient fik efter denne episode flere problemer med at passe arbejdet, og han endte med at blive sygemeldt på grund af psykiske problemer.

Kort før sygemeldingen havde klienten skiftet læge, og lægen kendte derfor ikke detaljeret til episoderne på arbejdet. Klienten undgik helst at tale om episoden med truslerne, og lægen tolkede derfor i første omgang de psykiske problemer som værende udløst af de generelle arbejdsforhold. Lægen anmeldte derfor sagen til Arbejdsskadestyrelsen som en erhvervssygdom.

Undervejs i sagen kom det frem, at vores klient havde været udsat for den enkeltstående episode med trusler, og vi fik ham til at lave en detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet. Vi anmodede derefter Arbejdsskadestyrelsen om både at behandle sagen som den oprindelige erhvervssygdom, men også som en pludseligt opstået arbejdsskade efter den enkeltstående trusselsepisode.

Arbejdsskadestyrelsen afviste i to forskellige afgørelser sagen som værende omfattet af arbejdsskadesystemet. Man anerkendte blandt andet ikke sagen som en arbejdsskade, fordi der var gået så lang tid, før der kom detaljer frem om trusselsepisoden.

Vi påklagede denne afgørelse og fremskaffede i forbindelse med klagesagen en bekræftelse fra hospitalet på, at man havde bestilt vores klient som tolk, netop fordi de havde mistanke om, at de pårørende ikke tolkede korrekt. De kunne dog ikke bekræfte selve truslerne, da de var foregået udenfor. Oplysningerne støttede dog vores klients oplysninger. Egen læge erklærede også, at der var tale om en ny patient, og at det var derfor, der ikke var noteret noget konkret om episoden på et tidligere tidspunkt.

Ankestyrelsen gav os herefter medhold i, at det var bevist, at trusselsepisoden var fundet sted som forklaret af vores klient, og at det var den, der havde udløst de psykiske problemer. Han er derfor berettiget til erstatning for den psykiske skade.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2020 Advocare Advokater - Web