I medierne har der flere gange været omtalt sager om personer, der har været udsat for en patientskade, har fået udbetalt erstatning som følge heraf, og som så efterfølgende er blevet pålagt at tilbagebetale erstatningsbeløbet.

 Højesteret tog den 7. december 2017 stilling til et sådant efterfølgende krav om tilbagebetaling af erstatningsbeløb i 2 patientskadesager.

 I begge sager havde den skadelidte i henhold til en afgørelse fra Patientforsikringen (nu Patienterstatningen) fået anerkendt en patientskade og tilkendt et erstatningsbeløb. Afgørelsen blev ikke påklaget af hverken den skadelidt eller af Regionen. Efterfølgende blev der i samme sag truffet en ny afgørelsen af Patienterstatningen som blev påklaget af den skadelidte. I ankesagen nåede Ankenævnet for Patienterstatningen frem til, at der slet ikke var tale om en patientskade. Som følge heraf rejste Regionen krav mod den skadelidte om at tilbagebetale det tidligere modtagne erstatningsbeløb. Det var dette spørgsmål om tilbagebetaling, som Højesteret skulle tage stilling til.

 I begge sager nåede Højesteret frem til, at erstatningsbeløbet IKKE skulle tilbagebetales af den skadelidte. I begge tilfælde lagde Højesteret vægt på, at den afgørelse, som havde tilkendt den skadelidte erstatningsbeløbet, aldrig var blevet påklaget (det var kun en senere afgørelse), og at der ikke i forbindelse med udbetalingen af erstatningsbeløbet var taget et konkret forbehold for at kunne kræve pengene tilbage på et senere tidspunkt.  

 Hos Advocare er vi meget glade for, at Højesteret nu har tilsidesat den dybt urimelige retstilstand der har hersket indtil nu. Spørgsmålet er nu, hvad Regionernes modsvar bliver til Højesterets afgørelser i de to sager.

 

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Sparekassen Kronjylland
Reg: 6193 kontonr. 0013946434
CVR num­mer: 25493656

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-14

Kontakt

Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
Få rutevejledning

+45 79253000

mail@lrp.dk

Copyright © 2021 Advocare Advokater - Web