Ny dansk forskning viser, at der er en markant øget risiko for at udvikle en psykisk lidelse, hvis man kommer til skade med sit hoved. I et forskningsprojekt, der er det største i verden hidtil, har man vurderet skadeshistorikken for 1,4 millioner mennesker. Af disse havde knap 114.000 personer været udsat for en alvorlig hovedskade som hjernerystelse, kraniebrud o.l., og hele 4% udviklede efterfølgende en psykisk lidelse som depression, skizofreni, bipolar lidelse eller en organisk psykisk lidelse – en frekvens der er langt højere end i normalbefolkningen.

Risikoen for at udvikle en psykisk lidelse efter en hovedskade er størst i det første år efter skaden. Men nok så interessant er det, at forskerne også fandt en væsentligt forøget risiko 15 år efter skaden. Forskerne har udtalt, at de havde forventet at se en sammenhæng, men at det har overrasket dem, hvor markant sammenhængen viste sig at være.

I projektet har man desuden taget højde for det tilfælde, at selve tilskadekomsten med hovedet skulle være forårsaget af en allerede tilstedeværende psykisk lidelse. Det er eksempelvis kendt, at depression giver formindsket koncentrationsevne. Man har derfor sammenlignet tallene for hovedskader, med de tilfælde hvor personer kom under behandling for en brækket tå eller lignende skader. Ved denne type skader var der også en øget risiko for psykisk lidelse, men slet ikke så markant som ved hovedskader. I det endelige resultat har man derfor justeret for dette forhold, og konklusionen er stadig den samme.

Man har endnu ikke et klart svar på, hvorfor der er denne sammenhæng, men nogle af buddene lyder på, at en hjernerystelse kan påvirke hjernens signalstoffer, og at denne ubalance kan forårsage en psykisk lidelse. Eller der kan være en direkte sammenhæng mellem den traumatiske karakter af selve ulykken, der har givet hovedskaden, og udviklingen af psykisk lidelse.

Forhåbentlig kan denne forskning være med til at hjælpe de skadelidte i erstatningssager, hvor det indtil nu har været svært at få anerkendt sammenhængen mellem en fysisk hovedskade og en senere udviklet psykisk skade.

Se mere om forskningen her.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2020 Advocare Advokater - Web