Forsikringsselskaberne har igennem de seneste par år fremført det synspunkt, at udbetalinger af invalidepension fra den skadelidtes privattegnede pensionsordning skal trækkes fra i opgørelsen af vedkommendes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis selskaberne fik ret i dette synspunkt, ville det betyde en besparelse for dem i millionklassen hvert eneste år – vel at mærke på bekostning af de skadelidte, som selv har tegnet en pensionsordning.

Problemstillingen opstår ved, at en skadelidt kan kræve erstatning for sit indtægtstab efter en ulykke i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I opgørelsen af tabet ser man først og fremmest på, hvilken indtægt man ville have fået, hvis ulykken ikke var sket. Herfra skal man så fratrække de indtægter, man har efter ulykken, men kun hvis de har karakter af ’virkelig skadeserstatning’.

Det betyder i praksis, at sygedagpenge udbetalt fra kommunen skal fratrækkes, men spørgsmålet var, om udbetalinger af invalidepension fra en pensionsordning skulle fratrækkes.

Højesteret slog i en dom fra 20. december 2013 fast, at sådanne udbetalinger ikke kunne karakteriseres som en ’virkelig skadeserstatning’. De udbetales ganske vist på baggrund af en nedsat erhvervsevne, men størrelsen af udbetalingen er bestemt på forhånd, og den er dermed ikke afhængig af hvilket tab, man som skadelidt rent faktisk har lidt. Dermed bliver disse udbetalinger karakteriseret som en ’summaforsikringer’, som altså ikke skal fratrækkes i krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Højesterets dom kan læses her: http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/196-12.pdf

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2020 Advocare Advokater - Web