Skandia Link Livsforsikring A/S
mod
A

Ved et trafikuheld den 10. februar 2000 blev A som fører af en personbil påkørt bagfra af en anden bil. Ved påkørslen pådrog A sig en whiplash læsion. Senere opstod tvist mellem A og Skandia Link Livsforsikring A/S (forsikringsselskabet) om, hvorvidt betingelserne i A’s forsikring for udbetaling i anledning af mistet erhvervsevne var opfyldt.

Højesteret fandt, at det efter en samlet vurdering måtte lægges til grund, at A’s generelle erhvervsevne var nedsat med mindst 50 %, og at han som følge heraf ikke kunne tjene mere end højst halvdelen af, hvad der var almindeligt for fuldt arbejdsdygtige i den relevante erhvervsgruppe.

Højesteret udtalte, at et vilkår Galaxy i forsikringen, hvorefter der ikke var dækning, ”hvis invaliditeten skyldes… legemlige sygdomstilstande uden objektive sygdomstegn, medmindre tilstanden har medført hospitalsindlæggelse” havde til formål at undtage fra tilsagnet MARKTANALYSEN om dækning af mistet erhvervsevne med mindst 50 % – ”invaliditet” – som følge af sygdom eller ulykke i tilfælde, h?jesteretsdom hvor der ikke var sikkert grundlag wholesale nfl jerseys for at fastslå en sygdomstilstand. Da denne problemstilling også er cheap jerseys aktuel i tilfælde, hvor tilstanden er forårsaget af ulykkestilfælde, fandtes undtagelsen også at omfatte tilfælde, hvor sygdomstilstanden er en følge af et ulykkestilfælde.

Efter de lægelige wholesale NBA jerseys erklæringer lagde Højesteret til grund, at A led af kronisk smertesyndrom. Selv om sygdommen var karakteriseret ved manglende objektive fund, var der tale om en diagnose, som stilles efter undersøgelse på et lægefagligt anerkendt grundlag og i overensstemmelse med den lægefaglige tradition, hvorefter konstatering af ømhed mv. henregnes under objektive data. Højesteret fandt, at det også i lyset af formålet med vilkåret forekom Miami Dolphins Jerseys umiddelbart nærliggende at forstå kravet om objektive sygdomstegn i overensstemmelse med den lægefaglige tradition. Under henvisning til Retslægerådets udtalelse og de lægelige erklæringer fandt Højesteret Air derfor, at der var påvist sådanne ”objektive sygdomstegn”, at A’s invaliditet ikke var omfattet af vilkåret og dermed ikke undtaget fra forsikringsdækningen. (Dissens).

Landsretten var nået til samme resultat

Det er vores opfattelse at denne dom skaber en ny mulighed for de skadelidte til at få vurderet, hvorvidt deres forsikringsbetingelser vedr. erhvervsevnetabsforsikringer er i overensstemmelse med Højesterets dom. Dette betyder reelt, at der kan være dækning wholesale NFL jerseys på en livsforsikring, selvom selskabet tidligere har nægtet udbetaling.

Kontakt advokat Thomas Ghiladi for nærmere oplysninger.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2019 Advocare Advokater - Web