Folketinget har behandlet et lovforslag om undtaget retten til tabt arbejdsfortjeneste – lovforslaget skulle sikre en bedre retsstilling for personer som er kommet til skade Ny på arbejde men har desværre * meget uheldige konsekvenser евро for personer som kommer til skade i fritiden, eks. trafikskadede.

Den nuværende retsstilling sikrer ar personer wholesale mlb jerseys som mister deres arbejde pga. følgerne efter en skade er sikret ret til tabt arbejdsfortjeneste tilkendt helt indtil det tidspunkt hvor Arbejdsskadestyrelsen udtaler sig om et eventuelt erhvervsevnetab Denne retsstilling blev cheap nfl jerseys ikke mindst fastslået af wholesale nfl jerseys Højesteret i 2008 i en retssag som blev ført af AdvoCare Advokater.

Dette gælder dog ikke for personer som er kommet til skade på deres arbejde – Såfremt der er tale om en arbejdsskade hvor der er en ansvarlig skadevolder (f.eks. hvor arbejdsgiveren ikke har indrettet arbejdspladsen sikkerhedsmæssigt forsvarligt), stopper retten til at få dækket tabet af arbejdsindtægt når Arbejdsskadestyrelsen fastsætter et midlertidigt erhvervsevnetab. Dette efterlader den arbejdsskadede i en Action urimelig retsstilling hvor der opstår et ”hul” i dækningen af den skadelidtes tab.

Fra politisk side har man derfor med rette ønsket made at ændre retsstillingen for steam de arbejdsskadede. Imidlertid har man ved lovforslaget skabt en uholdbar situation idet man nu generelt har åbnet muligheden for at forsikringsselskaberne skal se retrospektivt på sagen. Lovforslaget indeholder en generel regel om at forsikringsselskaberne nu skal vurdere hvornår den skadelidte overkompenseres og giver forsikringsselskaberne ret til modregning i den varige erstatning. Dette er helt uholdbart og udhuler den skadelidtes ret til erstatning.

De påtænkte lovændringer rammer således ikke kun cheap nba jerseys arbejdsskadede men også alle andre der er berettiget til erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Lovforslaget er dybt problematisk, ikke mindst fordi forsikringsselskaberne indrømmes en ret til at modregne i en erstatning som normalt er kreditorbeskyttet.

Hos AdvoCare Advokater følger vi nøje udviklingen i lovforslaget. Vi vil i cheap mlb jerseys de kommende dage henvende os til Folketingets retsudvalg med vore bemærkninger til lovforslaget.

Yderligere oplysninger kan fås hos AdvoCare Advokater.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2019 Advocare Advokater - Web