Gratis vurdering af personskadesager

Du vil sikkert opleve, at det er vanskeligt selv at vurdere, hvor gode chancer du har for at få erstatning. Især hvis du allerede forgæves har forsøgt at få udbetalt erstatning, er det vanskeligt at vide, om sagen er værd at gå videre med.

Derfor tilbyder Advocare at vurdere din erstatningssag ganske gratis for dig. Vi opkræver det salær, du normalt skulle betale for vurderingen, hos ansvarsforsikringsselskabet. Du kan helt uforpligtende kontakte os. Vi sætter os ind i din sag og vurderer, hvordan dine chancer er. Det gælder arbejdsskadesager, patientskadesager, sager om fritidsskader, sociale sager, forsikrings- og pensionssager samt sager om voldsoffererstatning.

Kontakt os og send os de relevante oplysninger og dokumenter i sagen. Det kan være en tidligere afgørelse, relevante lægelige og sociale bilag, forsikringsanmeldelser plus evt. korrespondance. På baggrund af de oplysninger giver vi vores vurdering af, om der er basis for at foretage sig yderligere i sagen.

Ingen erstatning – ingen regning

Har du en erstatningssag med en ansvarlig skadevolder, vil du kun blive opkrævet et salær, såfremt der opnås erstatningsudbetaling i sagen.  Hvis du ikke opnår erstatning, vil vi alene opkræve det salær, du normalt skulle betale, hos ansvarsforsikringsselskabet. Det forudsætter dog, at sagen færdigbehandles og afsluttes hos os.  Hvis du opnår erstatning i sagen, vil vi afregne salær overfor dig. Ansvarsforsikringsselskabet betaler dog sædvanligvis en del heraf. Er du i tvivl om der er en ansvarlig skadevolder i din sag, er du velkommen til at kontakte os herom.

Retshjælpsforsikring

Næsten alle danskere har en forsikring, der indeholder retshjælpsdækning.

Retshjælpsdækning kan kun søges til anlæggelse af en retssag. Retshjælpsforsikringen dækker ikke almindelig sagsbehandling hos en advokat, f.eks. brevveksling med et forsikringsselskab.

Hvis du ønsker at anlægge retssag, skal retshjælpsdækningen søges af en advokat, typisk på baggrund af en stævning, som advokaten har udarbejdet.

Du får som oftest tilsagn om retshjælpsdækning, hvis du har rimelig grund til at føre retssag. Retshjælpsforsikringen dækker i så fald omkostninger ved at føre retssagen op til et maksimumbeløb. Dette varierer fra selskab til selskab. Som oftest skal der betales en selvrisiko heraf.

Fri Proces

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring eller ikke kan opnå retshjælpsdækning derfra, har du mulighed for at søge fri proces.

Det er en betingelse for at opnå fri proces, at man opfylder nogle økonomiske betingelser, og at man skønnes at have rimelig grund til at føre en retssag.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål herom.

Tvister

I henhold til Forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 skal erhvervsdrivende give forbrugeren oplysning om det tvistløsningsorgan, hvortil forbrugeren kan indbringe en tvist. Rette tvistløsningsorgan i sager om advokaters adfærd og/eller salær er  Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1360 København K – se www.advokatnaevnet.dk

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Sparekassen Kronjylland
Reg: 6193 kontonr. 0013946434
CVR num­mer: 25493656

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-14

Kontakt

Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
Få rutevejledning

+45 79253000

 

mail@lrp.dk

Copyright © 2021 Advocare Advokater - Web