Vi har tidligere omtalt en principiel retssag vi har ført mod Patientskadeankenævnet. Kort fortalt handler sagen om det forhold, at man i henhold til patientskadesystemet slet ikke er omfattet af lovens mulighed for at kræve erstatning ved fejlbehandlinger, hvis behandlingen sker i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning. I de tilfælde bliver behandleren ifølge Patientskadeankenævnet ikke anset for at være privatpraktiserende.

Vi fik ikke medhold i sagen i byretten, men vi fik fri proces til at anke sagen til Østre Landsret, hvor sagen netop er afgjort. Her vandt vi sagen med dommerstemmerne 3-0.

Landsretten lagde vægt på, at vores klient havde henvendt sig til en kiropraktor, fordi hun havde behov for den ydelse han leverede i kraft af sin autorisation som kiropraktor. Derfor var det mest naturligt at anse ham for at være privatpraktiserende. Det gjorde herefter ingen forskel, at vores klients arbejdsgiver betalte for behandlingen via en sundhedsaftale, der gjaldt for alle de ansatte.

Dommen har stor betydning for alle ansatte med en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning. Tidligere var denne store gruppe ikke omfattet af patientskadesystemet, hvis der skulle opstå en skade i forbindelse med en fejlbehandling. Nu er de beskyttet på samme måde, som hvis de selv havde betalt behandlingen. Denne praksis forekom mærkværdig, da det ikke burde være afgørende for den skadelidtes muligheder for at kræve erstatning, hvem der betalte regningen for behandlingen.

Vi forventer at Patientskadeankenævnet inden for kort tid vil komme med yderligere information omkring genoptagelse af alle de sager, der hidtil har været afgjort ud fra den forkerte forståelse af lovteksten.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2020 Advocare Advokater - Web