Ved en trafikulykke i marts 2001 pådrog vores klient, C, sig en whiplash-læsion.

Modpartens ansvarsforsikringsselskab, T, afregnede mén-godtgørelse, 10 %, udmålt af Arbejdsskadestyrelsen.

C blev som følge af ulykken tilkendt helbredsbetinget førtidspension i 2004.

Arbejdsskadestyrelsen udmålte herefter erhvervsevnetabserstatning, 50 Porannie %, da man vurderede at C´s lændesmerter d?kning var forudbestående, og ikke havde sammenhæng med ulykken i marts 2001.

T afviste cheap jerseys Arbejdsskadestyrelsens udtalelse, hvorefter vi udtog stævning, svarende til et erhvervsevnetab, 50 %, som udmålt af experience Arbejdsskadestyrelsen.

På T´s foranledning blev sagen forelagt Retslægerådet. Rådet udtalte, cheap mlb jerseys at C´s sexactu.com symptomer var uspecifikke, og C´s kognitive gener wholesale nba jerseys formentlig skyldtes en depressionstilstand.

Da der efter vores opfattelse ikke var belæg for denne konklusion, blev C henvist til psykiater. Denne afviste en depressionstilstand.

På trods heraf fastholdt Retslægerådet efterfølgende at principiel årsagssammenhængen var usikker, og snarere var led i et kronisk smertesyndrom.

Retten i Hillerød tilsidesatte, ved dom af 5. april 2011, Retslægerådets vurdering, og tilkendte C erstatning i tak?e henhold til påstanden, erhvervsevnetab, 50 %.

Sagen er ført af advokat Troels Kock Nielsen.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2019 Advocare Advokater - Web