Videoovervågning

 

Vi har fået en lidt tankevækkende, men bestemt ikke dårlig afgørelse fra Ankenævnet for Forsikring i en sag vedrørende tab af erhvervsevne.

2 af Ankenævnets medlemmer er nået frem til at give forsikringsselskabet medhold, men samtidig når man frem til, at med den bevisførelse, der normalt foregår i retten, kan man ikke afvise, at en domstol vil nå frem til et andet resultat.

Mindretallet i ankenævnet mente, at der var så meget lægefagligt i sagen, at ankenævnet slet ikke burde behandle sagen.

Nu kan vi se frem til et spændende opgør i retten.

Sagens forhistorie er, at vores klient i 2007 får tilkendt førtidspension. Samtidig giver pensionsforsikringsselskabet ret til udbetaling. Herefter foretager pensionsselskabet en overvågning af vores klient, og samtidig foretager man GPS-tracking. På baggrund af videooptagelser af klienten, beslutter selskabet sig for ikke at udbetale fremadrettet.

Dette til trods for at der er sikker lægelig dokumentation for, at vores klient stadig er sygemeldt og ikke er fuldt arbejdsduelig og ikke har været på noget tidspunkt.

Selskabet tager enkelte øjebliksbilleder, og på baggrund af disse konstaterer man, at vores klient må have fuld arbejdsevne.

Derefter indbringes sagen for Ankenævnet for Forsikring, som træffer afgørelse om, at domstolene godt kunne nå en anden afgørelse, da man hos ankenævnet alene har forholdt sig til det skriftlige materiale.

 

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Sparekassen Kronjylland
Reg: 6193 kontonr. 0013946434
CVR num­mer: 25493656

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-14

Kontakt

Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
Få rutevejledning

+45 79253000

mail@lrp.dk

Copyright © 2021 Advocare Advokater - Web